معرفی مؤسسه من پنهان

مؤسسه من پنهان در زمینه ارتقای شغلی، یافتن شغل بنابر استعدادها و ارزش‌های ذاتی اشخاص، یافتن اهداف شغلی، بهینه سازی کارکرد و بالا بردن سطح توان فرد در شغل مورد علاقه وی، در زمینه‌های گوناگون شغلی با سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات همکاری می‌نماید.

سعی این مؤسسه بر آن است با نظارت بر استخدام‌ها و ایفای نقش در تعیین جایگاه شغلی افراد و بهبود فرایندها و مکانیزم توسعه مؤسسات گامی مؤثر و مفید بردارد.