خدمات سازمانی

سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه یک سازمان است. استراتژی‌های رهبری بدون وجود منابع انسانی کارآمد به نتیجه نمی‌رسند. جیم کالینز محقق در حوزه مدیریت، در کتاب ارزشمند “از خوب به عالی” می‌گوید: «مهم‌ترین تفاوت در شرکت‌های پیشتاز، تفاوت در روش استخدام آن‌ها است.»

واحد منابع انسانی باید افراد شایسته را بیابد و با برنامه‌ریزی، موجب موفقیت شغلی آن‌ها در راستای اهداف سازمان شود. ما می‌توانیم در حوزه‌های زیر به شما خدمات بدهیم.

خدمات سازمانی
کارمندیابی

کارمندیابی

با افزایش سایت‌های استخدام، مدیران به انبوهی از رزومه‌ها دسترسی دارند. ولی تعداد زیادی از افرادی که رزومه ارسال می‌کنند، مناسب نیاز شما نیستند. اغلب، سیستم‌های اتوماتیک، رزومه‌ها را ارسال می‌کنند، در حالی که کارجو حتی سازمان شما را نمی‌شناسد. در این روش، مجبورید وقت زیادی را برای یافتن افراد واقعی علاقمند تلف کنید. ما به دلیل تخصص خودمان که مشاوره شغلی است، با افراد واقعی زیادی که جویای کار هستند در ارتباط هستیم. این افراد گزینه‌های خوبی برای معرفی به سازمان‌ها هستند. ما داوطلبانی را به شما  معرفی می‌کنیم که از فیلترهای سنجش عبور کرده‌اند.

سنجش داوطلبان

اغلب سازمان‌ها در فرایندهای استخدام فقط دانش و مهارت داوطلبان را می‌سنجند. در حالی که مهم‌ترین عامل که موفقیت شغلی افراد را پیش‌بینی می‌کند، خصوصیات فردی افراد است. البته برخی از سازمان‌ها از تست‌های روانشناسی هم استفاده می‌کنند، اما چون این تست‌ها پایایی و روایی لازم را ندارند و توسط افراد متخصص تفسیر نمی‌شوند، معمولا نتایج قابل اعتمادی را ایجاد نمی‌کنند. ما می‌توانیم با استفاده از روش ‌َAMP  داوطلبان استخدام شما را بسنجیم و با بالاترین درصد اطمینان تناسب شغلی آن‌ها را پیش‌بینی و اعلام کنیم.

سنجش داوطلبان
هدایت شغلی

هدایت شغلی

با توجه به آخرین آمار، سطح رضایت شغلی در کشورهای پیشرفته حدود 60 درصد است. این آمار در کشور ما پایین‌تر است. نارضایتی شغلی موجب می‌شود بهره‌وری سازمان کاهش یابد. اگر بتوانیم افراد را با توجه به خصوصیات فردی چهارگانه آن‌ها به کار گیریم، رضایت شغلی افرایش می‌یابد. این روش موجب افزایش بهره‌وری سازمان هم می‌شود. ما با استفاده از روش AMP   سطح تناسب کارکنان سازمان و وظایفی که دارند را می‌سنجیم. در پایان گزارشی به شما می‌دهیم که سطح این تناسب را بدانید و در صورتی که این تناسب پایین باشد، مناسب‌ترین پست‌های سازمان را با توجه به خصوصیات فردی او پیشنهاد می‌دهیم.

ارزیابی عملکرد

سیاست‌های آینده مدیریت در برخورد با کارمندان بدون آگاهی از نتایج عملکرد گذشته آن‌ها بی‌معنا است. ارزیابی عملکرد با توجه به مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیران قرار می‌دهد. استفاده از این اطلاعات، می‌تواند تاثیر بزرگی بر رشد سازمان داشته باشد. ما می‌توانیم با کمک آخرین متدهای مدیریتی سیستم ارزیابی عملکرد را در سازمان شما پیاده کنیم.

ارزیابی عملکرد