مقالات ما شامل دو دسته مسیر شغلی و معرفی مشاغل، معرفی رشته‌های دانشگاهی می‌باشد. و این دو دسته نیز به منظور سهولت دست‌یابی به دسته‌های دیگری تقسیم شده است.

مقالات مسیر شغلی

معرفی مشاغل | معرفی رشته های دانشگاهی

 

سپتامبر 11, 2017
مصاحبه شغلی

پنج نکته خیلی مهم برای پذیرفته شدن در مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی یک مذاکره فروش است. در این مذاکره شما فروشنده هستید و مصاحبه کننده خریدار است. شما مهارت‌ها، توانایی‌ها […]
سپتامبر 19, 2017
تصمیم گیری

چرا مردم، بد تصمیم می‌گیرند؟

اگر می‌دانستید چه کاری درست و چه کاری غلط است، زندگی شما چه تغییری پیدا می‌کرد؟ تصور کنید اگر همیشه […]
سپتامبر 22, 2017
پیشرفت در کسب و کار

چگونه در شغل خود پیشرفت کنیم؟

آیا دوران کودکی خود را به یاد می‌آورید؟ زمانی که چنان مشغول انجام بازی می‌شدیم که هرگز گذر زمان را […]
اکتبر 3, 2017
اشتباه در مسیر کار

۵ باور اشتباه در مسیر شغلی

آیا می‌خواهید وارد شغل جدیدی شوید؟ آیا به حفظ شغل فعلی خود فکر می‌کنید؟ بازار شغل می تواند بسیار رقابتی […]