سپتامبر 11, 2017
مصاحبه شغلی

پنج نکته خیلی مهم برای پذیرفته شدن در مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی یک مذاکره فروش است. در این مذاکره شما فروشنده هستید و مصاحبه کننده خریدار است. شما مهارت‌ها، توانایی‌ها […]
سپتامبر 19, 2017
تصمیم گیری

چرا مردم، بد تصمیم می‌گیرند؟

اگر می‌دانستید چه کاری درست و چه کاری غلط است، زندگی شما چه تغییری پیدا می‌کرد؟ تصور کنید اگر همیشه […]
سپتامبر 22, 2017
پیشرفت در کسب و کار

چگونه در شغل خود پیشرفت کنیم؟

آیا دوران کودکی خود را به یاد می‌آورید؟ زمانی که چنان مشغول انجام بازی می‌شدیم که هرگز گذر زمان را […]
اکتبر 3, 2017
اشتباه در مسیر کار

۵ باور اشتباه در مسیر شغلی

آیا می‌خواهید وارد شغل جدیدی شوید؟ آیا به حفظ شغل فعلی خود فکر می‌کنید؟ بازار شغل می تواند بسیار رقابتی […]